Hybrid

Hybridný striedač je typ striedača, ktorý kombinuje funkcie on-grid (pripojené na elektrickú sieť) a off-grid (izolované od elektrickej siete). Tento typ striedača je často používaný v hybridných solárnych energetických systémoch, ktoré kombinujú fotovoltiku s možnosťou ukladania energie do batérií.

Hlavnou vlastnosťou hybridného striedača je schopnosť prepínať medzi režimami fungovania, čo umožňuje flexibilitu využitia energie z fotovoltických panelov a batérií v závislosti od aktuálnych podmienok a potrieb.

Hybrid
Show Filters

Showing all 2 results

Showing all 2 results